Centrum voor de Kunsten Beverwijk
Bezoek- en postadres :
Kerkplein 3
1941 HD  Beverwijk
telefoon (0251) 22 76 73
info@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Kamer van Koophandel 41227438
RSIN 8061.44.063
BTW-nummer 8061.44.063.B.01
NL75INGB0006395820
NL91RABO0308046749
ANBI

DE KRACHT VAN KUNSTEDUCATIE
Er speelt meer

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Sinds de oprichting in 1964 is het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (destijds de Stedelijke Muziek- en Dansschool Beverwijk) dé plaats voor iedereen die zijn fantasie wil ontwikkelen, en die wil leren om op een andere, nieuwe manier uiting te geven aan gedachten en emoties en zodoende te groeien. In zijn ruim 50-jarig bestaan heeft het Centrum zelf eveneens een behoorlijke groei doorgemaakt: we hebben sinds de oprichting het aantal kunstdisciplines uitgebreid met musical, beeldende vorming en theater. Bovendien kwam er meer aandacht voor educatieve programma’s voor volwassenen. We trekken er ook steeds vaker op uit: naast het brede aanbod in het Centrum geven we waar mogelijk kunst- en cultuureducatie op de Beverwijkse basisscholen.

We zijn ervan overtuigd dat professioneel begeleide kunstontwikkeling uitsluitend voordelen kent en wezenlijk bijdraagt aan het welzijn van mensen. Al doende leren de cursisten in het Centrum voor de Kunsten namelijk samen te werken, helder te communiceren, te reflecteren, motiveren, creatieve oplossingen te bedenken, door te zetten, doordacht te kiezen uit de oneindige reeks mogelijkheden en hun keuze zonder schroom te presenteren. Dat zijn vaardigheden die overál toepasbaar zijn, op school, op het werk, in het alledaagse leven. En laten dat nou net de verworvenheden zijn die we zo hard nodig hebben in de 21ste eeuw. Samen met het economisch en sociaal vermogen van een woonplaats, is het culturele aspect het derde essentiële ingrediënt van een aantrekkelijke stad.

Wij zijn van mening dat dergelijke vaardigheden alleen in een veilige omgeving en in volledige vrijheid tot volle wasdom kunnen komen. Daarom bij ons geen examens en toetsen zoals op reguliere scholen. Geen druk op de ketel. Wél inspirerende audities en muziekexamens voor de meest ambitieuze cursisten. Maar niet voordat wij hen volop gelegenheid hebben geboden om de fantasie te verkennen, na te denken, opdat zij vervolgens doordachte persoonlijke keuzes kunnen maken. Dat is nooit een kwestie van ‘kunstjes leren’, maar altijd van zelf experimenteren en ongebruikelijke routes durven nemen. Flexibel, reflectief en verantwoordelijk. Bij ons telt niet het resultaat het zwaarst, maar de weg ernaartoe. Zoals de Tröckener Kecks ooit zongen: ‘De jacht is mooier dan de vangst’. Uiteindelijk geeft deze procesgerichte aanpak een persoonlijker en origineler resultaat. De voldoening is navenant. De gretigheid naar meer groeit. We gaan blijvend op jacht.

Het Centrum voor de Kunsten is sinds jaar en dag een warm nest waar je gelijkgestemden treft, onafhankelijk van sociale klasse of IQ, met wie je je verbonden en dus vrij voelt. Waar goed of fout niet bestaat, én waar professionele en bevlogen docenten als gids optreden. Bij ons werken docenten die iederéén de geneugten van ontwikkeling gunnen. Mensen die je graag helpen om nieuwe wegen te vinden, en die met liefde jong en oud creatief voeden opdat iedereen vervolgens op eigen benen de jacht kan voortzetten.

Onze pay off ‘Tent voor Talent’ heeft dan ook niet alleen betrekking op het aanboren van de talenten van onze cursisten. De slogan geeft ook de kwaliteit en geestdrift van de docenten weer; dit is een ‘tent’ waar louter talentvolle, gedreven en deskundige docenten de gelegenheid krijgen hun liefde voor het vak over te dragen.

We delen ons dak met Het Kennemer Theater en de Openbare Bibliotheek, en haken waar mogelijk aan bij culturele ideeën en projecten vanuit de samenleving. We delen de sociale kwaliteit waarin de IJmond zo uitblinkt: samenwerken! Het Centrum biedt dan ook onderdak, en administratieve en/of organisatorische ondersteuning aan organisaties uit de stad. Gelijk aan de aard van de inwoners werken wij nuchter, ondernemend en zelfverzekerd aan de ontsluiering van de veelal verborgen, onvermoede maar zinvolle en lonende waarden van kunsteducatie.

Dagelijks schept het Centrum voor de Kunsten de voorwaarden voor de groei, ontwikkeling en welzijn van de Homo ludens, ofwel de spelende mens die durft af te wijken van gebaande paden en onderweg creatieve oplossingen bedenkt. Want van vrije geesten heeft een samenleving er nooit genoeg.

STICHTING CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING BEVERWIJK

BESTUUR
Jan Hoenselaar, voorzitter
Carola Roelse, penningmeester
Mireille de Visser, secretaris
Dieuwertje Kuijpers, lid

DIRECTEUR
Debora Vollebregt

SECRETARIAAT
Bertina Weel
Suzan Augusteijn

Aanwezig:
maandag 14.00 tot 22.00 uur
dinsdag 9.00 tot 22.00 uur
woensdag 9.00 tot 22.00 uur
donderdag 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 12.00 tot 20.00 uur

Telefonisch niet bereikbaar? Spreek dan ons antwoordapparaat in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug of stuur ons een mail

OVERIG
ABC Cultuur : Ninya de Wever
Click, kunst & zorg : Annemarie Rozema

Hackathon/Creatief Manifest : Mark van der Jagt
Beverwijk Uit de Kunst
Productiemedewerkers