Stichting Welzijn Beverwijk

---

SWB zet zich in om het welbevinden van de Beverwijkse burger te verbeteren.
SWB maakt zich sterk voor een maatschappij waaraan iedereen kan meedoen.
SWB verbindt burgers en organisaties en bevordert daarmee de zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van mensen.
SWB speelt in op de behoefte en de vragen van de Beverwijkse burger en op de ontwikkelingen in de samenleving.
SWB heeft zitting in de Sociale Teams van Beverwijk.
SWB beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren.

Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting.

Deze taken worden uitgevoerd door sociaal- en pedagogisch medewerkers.

SWB doet dit met de inzet van 50 medewerkers en 350 vrijwilligers.