Jola Geldermans

---

Jola Geldermans werkt als beeldend kunstenaar in de theekoepel van landgoed Akerendam, ‘het mooiste atelier van Beverwijk’. Daar werkt zij aan haar portretten, vrij werk en opdrachten en geeft zij workshops vrij- en portretboetseren.
Daarnaast is zij taalkundige en ontwerpt onder andere vakoverstijgende lessen voor het basisonderwijs en verenigt daarbij kunst en taal, beeld en woord. Hiertoe werkt zij samen met Studio O.

Tijdens Beverwijk Uit de Kunst zal Jola Geldermans live werken aan een portret aan de hand van een levend model en foto’s van dit model. Tevens zijn er dan folders met de nieuwe data van de workshops boetseren in de theekoepel.