Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

---

Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland telt ca. 850 leden. Binnen het genootschap is een aantal werkgroepen actief, waaraan de leden kunnen deelnemen. Deze werkgroepen richten zich op historische fotografie; paleografie (het vertalen van oud schrift); monumentenzorg en de redactie van de Nieuwsbrieven en Ledenbulletins.
Er is een wekelijkse inloopavond op donderdag in het gebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel, waar leden en belangstellenden terecht kunnen met hun vragen of verhalen, of een lezing kunnen bijwonen.
In het najaar hopen we in de voormalige SAB-ruimte achter Museum Kennemerland, samen met het museum, een Historisch Informatie Centrum te kunnen inrichten, waar dan onder meer de uitgebreide historische bibliotheek van het museum ondergebracht zal worden. De openingstijden zullen dan verruimd worden.

Tijdens Beverwijk Uit de Kunst kunt u kennismaken met het HGMK en Museum Kennemerland en tegen aantrekkelijke prijzen eerder uitgegeven boeken en Ledenbulletins aanschaffen.