STEUN ONS

Sponsoring

Als sponsor van het Centrum voor de Kunsten helpt u ons om kunsteducatie op een inspirerende, levendige en veilige manier aan te bieden aan alle inwoners van Beverwijk en haar omgeving. Wij stimuleren jong én oud om het creatief talent te ontwikkelen, fantasie de vrije loop te laten en zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien zet het Centrum zich in voor bruisend cultureel klimaat in Beverwijk, met als doel een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen. Uw bedrijf kan daaraan bijdragen!

Wij beschouwen sponsoring als een waardevolle manier van samenwerking. De manier waarop we deze samenwerking vormgeven, is per partner verschillend. De sponsormogelijkheden zijn daarom zeer divers. U kunt bijvoorbeeld structurele bijdragen leveren aan onze onderwijsprogramma’s voor basisscholen, een tijdelijk project ondersteunen, of het mede mogelijk maken van jaarlijkse evenementen. Wij gaan graag met u in overleg om zo goed beeld te krijgen van onze gemeenschappelijke doelstellingen. Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek over de samenwerkingsmogelijkheden met Noor Verkooijen.

Bekijk hier onze huidige samenwerkingspartners.

ANBI

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat wij geregistreerd staan bij de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift. Klik hier voor meer informatie over schenken aan een culturele ANBI (en rekenvoorbeeld)