Muziek maken, dansen, zingen, beeldende kunst, tekenen en schilderen verrijkt het leven. Op een andere manier uiting leren geven aan gedachten en emoties draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Wie dat in groepsverband doet, leert daarnaast samen te werken, te reflecteren en te presenteren, vaardigheden waar je een leven lang iets aan hebt. En passant doe je nieuwe contacten op en groeit het zelfvertrouwen. Met kunsteducatie kun je dus niet vroeg genoeg beginnen. Waarom vallen er dan zoveel kinderen buiten de boot? Kinderen die prikkelgevoelig zijn bijvoorbeeld, het thuis moeilijk hebben of even niet zo lekker in hun vel zitten. De ervaring leert dat juist deze kinderen baat hebben bij kunsteducatie. Mits er rekening wordt gehouden met hun behoeftes, de klasjes bijzonder klein zijn en mits de professionele kunstdocenten daadwerkelijk kunnen zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. Is dat teveel gevraagd? Nee hoor. Niet voor het Centrum voor de Kunsten Beverwijk. Wij starten een kunsteducatiegroep voor jongeren van 6 tot 14 jaar die zich om wat voor reden dan ook niet thuis voelen in de reguliere lessen.
Een ‘verwijzing’ is niet nodig. Iedereen is welkom. Je waardeert extra aandacht en begeleiding en die krijg je! In een kennismakingsgesprek bespreken we alle wensen en mogelijkheden. En dan kan je los. Drempelvrees is overbodig, want in deze kunstklas kan iedereen zichzelf zijn.
Wat een verademing.