Is er nog steeds een juf of een meester nodig? Zo ja, wat is zijn of haar rol? Is leren van een robot of via een device (iPad, laptop, smartphone) wel leuk? En kun je alles hier mee leren? Is er nog wel een schoolgebouw nodig? Geven we nog wel les in een klas met 25 kinderen?