Tarieven jaarcursussen 2018-2019
< 21 jaar (BTW vrij)
> 21 jaar (incl BTW)
STARTPROGRAMMA VOOR KLEUTERS
Muziekklas Start (45 min.) € 200 NVT
Dans (45 min.) € 200 NVT
Musical (45 min.) € 200 NVT
 Kunst met Kleintjes (45 min.)  € 200  NVT
BASISPROGRAMMA
Muziekklas (45 min.) € 270 € 327
Dansklas (45 min.) € 270 € 327
Dansklas (60 min.) € 360 € 436
Theaterklas (60 min.) € 360 € 436
Musicalklas (60 min.) € 360 € 436
 Kunstklas (60 min.)  € 360  € 436
PLUSPROGRAMMA
Muziek Plus (30 + 45 min.) € 540 € 653
Dans Plus (75 min.) € 450 € 545
Dans Plus (90 min.) € 540 € 653
Theater Plus (90 min.) € 540 € 653
Musical Plus (90 min.) € 540 € 653
Beeldend Plus (90 min.) € 540 € 653
VRIJ PROGRAMMA
Individueel/Muziek op Maat (20 min.) € 600 € 726
Muziek op Maat, knipkaart (10 x 20 min.) € 170 € 206
OVERIG
Samenspel (niet leerlingen) € 270 € 327
Stadstheater € 300 € 363
Tarieven korte cursussen 2016-2017
< 21 jaar > 21 jaar
Korte cursus (10 x 45 min.) € 75 € 91
Korte cursus (10 x 60 min.) € 100 € 121
Korte cursus (10 x 90 min.) € 150 € 182

Wij zijn CJP cultuurkaart acceptant!

Minimuminkomen en toch een cursus volgen?
Gemeente geeft Bijzondere Bijstand voor Cultuur en Kinderen

Beverwijk wil een gemeente zijn waar elke inwoner actief mee kan doen in de samenleving en zorgt waar nodig hierbij voor financiële ondersteuning.

Voor deelname aan cultuur kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal € 450 per jaar voor kinderen van zes tot achttien jaar. De middelen moeten besteed worden aan lessen op kunst en cultuurgebied. Dit kunnen lessen zijn bij professionele instellingen en bij docenten voor actieve kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan amateurkunstverenigingen. Naast lesgelden kan het bedrag ook besteed worden aan aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

U kunt voor deze regeling gedurende het hele jaar een aanvraag indienen. Na toekenning van de aanvraag wordt op basis van gemaakte kosten of op basis van een pro-forma nota, tot een bedrag van € 450 uitbetaald

Wilt u voor de minimaregeling in aanmerking komen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Bijzondere bijstand van de Gemeente Beverwijk. Voor de minimaregeling wordt een inkomensgrens gehanteerd van 110% van de bijstandsnorm.

Sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen en kinderen tot 4 jaar

Ook als volwassene of voor kinderen tot 4 jaar  kunt u € 100 bijzondere bijstand aanvragen bij Gemeente Beverwijk