SAMENWERKINGSPARTNERS

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk werkt van oudsher samen met verschillende partijen. We zetten ons in voor partnerschappen uit alle hoeken van de maatschappij: culturele initiatieven, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Ons netwerk is sterk lokaal verankerd. Tegelijkertijd zijn we nauw verbonden met organisaties die op provinciaal en landelijk niveau opereren. Voor het Centrum is deze samenwerking van groot belang. Hoe groter en steviger ons netwerk, des te meer dit de kwaliteit van onze activiteiten op het gebied van cultuureducatie en -participatie ten goede komt. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond en sterk Centrum voor de Kunsten bijdraagt aan het welzijn van de inwoners uit de gemeente Beverwijk en zo niet alleen het culturele, maar ook het sociale en economische vermogen van de stad wordt bevorderd.

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is bijzonder dankbaar voor de samenwerking met en financiële ondersteuning van:

De volgende partners danken wij hartelijk voor hun samenwerking met het Centrum:

Heeft u vragen over samenwerkingsmogelijkheden met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk? Of hebben wij een organisatie over het hoofd gezien? Neem dan contact met ons op.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER SPONSORMOGELIJKHEDEN.