Op donderdagavond 5 april 2018 reikten de kinderen van Beverwijk een creatief manifest uit aan burgemeester Martijn Smit. Hierin opgenomen zijn de resultaten van de hackathon ‘Beverwijk in 2040’ die 21 februari 2018 georganiseerd is door het Centrum voor de Kunsten Beverwijk.

 

In deze hackathon hebben de creatiefste bewoners van Beverwijk, de kinderen van de basisscholen, zich gestort op de grote thema’s van Beverwijk. Samen met coaches van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk hebben ze een beeld geschetst hoe Beverwijk in 2040 woont, werkt, betaalt, winkelt, internet en recyclet. Ze hebben daarin de challenges opgepakt die hen aangeleverd zijn door Pré Wonen, Tata Steel, Rabobank, OD IJmond en de gemeente Beverwijk. Vanuit hun fantasierijke voorstellingsvermogen en oorspronkelijk creatieve geest zijn de kinderen gekomen tot een reeks oplossingen en aanbevelingen die ze gebundeld hebben tot een creatief manifest.

CHALLENGE 1: HOE ZORGEN WE VOOR MINDER HINDER IN 2040?

CHALLENGE 2: HOE BETAAL IK IN 2040?

CHALLENGE 3: HOE WOON IK IN 2040?

CHALLENGE 4: HOE WINKEL IK IN 2040?

CHALLENGE 5: WAT WETEN WE VAN ELKAAR IN 2040?

CHALLENGE 6: WAT DOEN WE MET ONS AFVAL IN 2040?

Foto’s Isoo.nu 

Hackathon, videoverslag RTV IJmond

Dagblad Kennemerland

Uitreiking Creatief Manifest, videoverslag RTV IJmond